Kivikenttä, Raatteenportti, Suomussalmi

Suomussalmen Energian toimintavuosi 2021

15.01.2022

Toimintavuoteemme on vaikuttanut suuresti monella eri osa-alueella maailmanlaajuinen koronaviruspandemia (COVID-19). Lämmöntuotanto kuuluu yhteiskuntamme kriittisien toimintojen piiriin, ja toimintamme turvaamiseksi olemme ohjeistaneet henkilökuntaamme turvalliseen työskentelyyn. Ohjeistuksena on ollut mm. kehotus välttämään tarpeettomia kontakteja pandemian aikana sekä olemme kieltäneet tuotantotiloihin pääsyn ulkopuolisilta henkilöiltä. Olemme joutuneet oppimaan ja hyväksymään pandemian aikana uusia työskentelymalleja sekä joustamaan ja luottamaan uuden ja tuntemattoman edessä. Pandemiasta huolimatta olemme pystyneet pitämään laitoksiemme käytettävyyden hyvällä tasolla ja turvaamaan lämmöntuotannon asiakkaillemme. Tästä iso kiitos meidän henkilökunnallemme, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille!

Ulkolämpötilalla on suuri vaikutus lämmön myyntiin ja sitä kautta myös yhtiön liikevaihtoon. Kulunut vuosi oli hieman kylmempi kuin edellinen, esimerkiksi lämmitystarveluku Suomussalmella oli 5 626 ja edellisenä vuonna 4 837. Suomussalmen Energia Oy tuotti lämpöä tilikauden aikana 55 280 MWh (50 237 MWh vuonna 2020) ja lämpöä myytiin 46 603 MWh (41 141 MWh vuonna 2020). Tuotannostamme yli 99 % tuotettiin biopolttoaineilla. Suomussalmen Energia on kansallisen päästökaupan toimija ja olemme tehneet metsäbiomassan kestävyyskriteerit täyttävän kestävyysjärjestelmän Energiavirastolle hyväksyttäväksi, tämä prosessi on vielä kesken. Suomussalmen Energian toimintavuosi 2021 on ollut vahva kehityksen vuosi ja yhtiön hallitus on laatinut toimintastrategiaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa tuleville vuosille. Tulevien vuosien strategiset avainteemat liittyvät vahvasti yhtiön tuotannon, talouden ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Tuotannon ja toimintakulttuurin kehittäminen on tärkeässä roolissa tulevaisuuden toiminnassamme, jotta pystymme mukautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Toimintavuoden 2021 isoimpana kehityskohteena on ollut tuotannon ja jakelun hyötysuhteen parantaminen. Toimintavuoden aikana saimme verkostohäviöitä pienennettyä 2,4 prosenttiyksikköä uudistamalla kaukolämpökäyrän sekä automatisoimalla Risteen kaukolämpöpumppaamon. Tuotannon kokonaishyötysuhdetta saimme nostettua 5.9 prosenttiyksikköä laitosten tarkalla ja tehokkaalla käytöllä.

Kaukolämpöverkon saneeraukset Kiannonkadulla (520 ka-m) ja Ruukinkadulla (120 ka-m), sekä Keskuskadun ja Kiannonkadun risteyksen kaukolämpökaivon siirtäminen pois risteysalueelta ovat olleet merkittäviä investointeja toimintavuoden aikana. Verkostosaneerauksia tehdään tulevaisuudessakin saneerausohjelman mukaisesti verkoston käyttövarmuuden parantamiseksi ja verkostovuotojen pienentämiseksi.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022

Tulevaisuudessa keskitymme kehittämään toimintaamme yhtiön strategisten avainteemojen mukaisesti. Varaudumme tulevaisuuden hiilineutraalien tuotantomuotojen käyttöön, jotta mahdollistamme varman ja kilpailukykyisen energiantuotannon nyt ja tulevaisuudessa.

Kaukolämpöverkon saneeraus ja kehittäminen tulee olemaan tulevaisuudessa iso osa meidän tekemistämme. Kaukolämpöverkkoa uusitaan kuntokartoituksen mukaisesti, jotta turvaamme lämmön toimituksen, pienennämme verkostovuotoja ja parannamme toimitusvarmuutta.

Haluamme kehittää ja kehittyä tulevaisuudessakin. Pandemiasta huolimatta henkilökunnastamme kaksi henkilöä on suorittamassa Energia-alan ammattitutkintoa ja he tulevat valmistumaan keväällä 2022.

Timo Nissinen
toimitusjohtaja