Tietosuojaseloste

Verkkosivut ja sähköiset lomakkeet

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
20.12.2021

 1. Rekisterinpitäjä
  Yritys: Suomussalmen Energia Oy
  Y-tunnus: 2664524-5
  Osoite: Kauppakatu 20
  Postinumero: 89600
  Postitoimipaikka: Suomussalmi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 688 4560
  Sähköpostiosoite: suomussalmen.energia@suomussalmi.fi

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Yritys: Suomussalmen Energia Oy
  Nimi: Timo Nissinen
  Osoite: Kauppakatu 20
  Postinumero: 89600
  Postitoimipaikka: Suomussalmi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 688 4560
  Sähköpostiosoite: timo.nissinen@suomussalmi.fi
 3. Rekisterin käyttötarkoitus
  Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
  Rekisteriin syntyy vastaajien henkilötietoja sähköisen asioinnin lomakkeiden sekä asiakaspalautteiden ja yhteydenottopyyntöjen täyttämisen myötä. Lomakkeisiin tallennettuja henkilötietoja käytetään vain siinä käyttötarkoituksessa, johon asiakas on lomakkeen täyttänyt.

Lomaketta täyttäessä on syytä huomioida, että henkilötunnusta tai muuta salassa pidettävää tietoa ei tule laittaa, kuin niille lomakkeille, joissa sitä kysytään.

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Yrityksen oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn antama suostumus tähän verkkosivustolla henkilön lähettäessä lomakkeen täyttämillään tiedoilla yritykselle.
 2. Rekisterin tietosisältö
  Asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot:
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Asiani koskee – valittavissa: Sopimusasia / Vikailmoitus / Muu asia
 • mahdolliset muut asiakkaan ilmoittamat tiedot vapaassa viestikentässä
 • Yhteydenottotapa – valittavissa: Puhelimitse / Sähköpostitse
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta lomakkeen lähettämisen yhteydessä.
 2. Henkilötietojen käsittelijät
  Yhteydenottolomakkeen ja sähköisen asioinnin lomakkeiden tietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joilla on työtehtäviensä mukaiset oikeudet käsitellä asianomaisten lomakkeiden tietoja.
 3. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Suomussalmen Energia Oy:llä on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle yrityskaupan, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

 1. Evästeiden (cookies, keksit) käyttö
  Käytämme sivustollamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

  Muilta sivustoilta upotettu tai linkitetty sisältö

  Verkkosivustolla voi olla käytössä upotettua sisältöä tai linkkejä muille sivustoille (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita, ajanvarausjärjestelmä, toisella sivulla avautuva lomake, jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen / tai siirtyminen sivustolta toisella sivustolla olevaan sisältöön on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa. Emme ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai niihin liittyvien yksityisyyden suojan käytännöistä. 

Mikäli sivustolla on käytössä kolmannen osapuolen evästeitä, voit lukea niistä lisää sivustolla olevasta eväste-käytännöstä sekä saada lisätietoa miten voit kieltää evästeet evästeasetuksista.

 1. Henkilötietojen säilytysaika
  Verkkosivuston lomakkeissa kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain tarpeen mukaan.
 2. Rekisterin suojaus
  Tiedot siirretään suojatun yhteyden ylitse sähköpostipalvelimellemme.
  Emme siirrä ja tallenna tietoja sähköpostipalvelustamme mihinkään erilliseen rekisteriin tai tietokantaan.

Rekisterinpitäjä hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Manuaalinen aineisto
Emme säilytä aineistoa manuaalisesti.

 1. Automaattinen päätöksenteko
  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 2. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Markkinointiin liittyvät kieltopyynnöt ja lisätiedot:
timo.nissinen@suomussalmi.fi

 1. Tämän tietosuojakäytännön päivitykset
  Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain.
Suomussalmen Energia
Anna Suomussalmen Energian hoitaa kotisi itsestäänselvyys, niin voit sytyttää kynttilöitä hyvällä mielellä – ja ihan vain tunnelman vuoksi, sillä kotiasi lämmittää kaukolämpö.

Suomussalmen Energia Oy
Kauppakatu 20
89600 Suomussalmi

Palvelemme ma-pe klo 8-16.
Kaukolämmön vikailmoitukset 24/7.

Yhteystiedot »